Stichting Stoomspuit Gorkum verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het registeren en factureren van uw sponsor- en/of donateurschap. De website bevat derhalve geen persoonsgevoelige informatie.

Beelden op de website zijn gemaakt tijdens evenementen op beurzen of in de openbare buitenlucht of worden ons per e-mail aangeleverd. Wij maken alleen gebruik van mobiele camera’s (in veel gevallen de mobiele telefoon). In het kader van de zogeheten ‘vrijheid van informatiegaring’ is dit toegestaan en voldoen wij hiermee aan de AVG-wet. Mocht u een redelijk belang hebben tegen publicatie op onze website, dan zullen wij op uw verzoek privacygevoelige beelden aanpassen en/of verwijderen.