VERLEDEN VAN STOOMSPUIT GORKUM

     

Geen toekomst zonder verleden
In de loop van 1910 heeft Bikkers en Zonen de brandspuit afgeleverd, nadat bij de beproeving de eisen ruimschoots waren gehaald. Brandspuitmeester J. de Bie had nu bij ernstige branden een ‘krachtig wapen’ tot zijn beschikking. Tot 1940, dus zo’n dertig jaar, heeft deze stoomspuit naar tevredenheid van de gehele Gorkumse burgerij dienstgedaan en uitstekend gefunctioneerd.

Door de toepassing van motorspuiten werd de behoefte aan de Stoomspuit steeds minder. Op 21 november 1940 werd de Stoomspuit definitief buiten gebruik gesteld. Burgemeester en wethouders wilden de Gorinchemse spuit destijds verkopen, maar gelukkig is dit op het laatste moment door de gemeenteraad tegengehouden. Achter een auto is ‘het monument’ vervolgens teruggebracht naar Gorkum en hierdoor is het behouden gebleven voor de vestingstad aan de Linge en de Boven-Merwede.

Heldendaden van Stoomspuit Gorkum
Uiteraard is de Stoomspuit vele malen ingezet bij branden in en om Gorkum. Zo ook op 22 april 1915, toen B&W van Gorkum door de militaire macht uit Nieuwendijk te hulp werd gevraagd om mee te helpen, een ernstige brand die daar was uitgebroken te bestrijden.

 “Ten 4 ure werd den spuit, met noodigen manschappen, begeleid door den commandeur begeven naar den Nieuwendijk. Om 5 uur werd den spuit ingezet met 2 stralen tot des avonds 9.15 uur. Toen gevaar voor verdere uitbreiding geweken was, werd den stoomspuit terug naar Gorkum vervoerd.”

Een van de ‘hoogtepunten’ uit de vlammende carrière van Stoomspuit Gorkum was de grote uitslaande brand op 5 september 1919. Omstreeks 22.15 uur kwam de Stoomspuit ter plaatse bij de brand van de houtzagerij Wed. Damen aan de Arkelsedijk. Samen met een collega stoomspuit werd deze brand bestreden tot 03.00 uur in de nacht.