STEUN STOOMSPUIT GORKUM

Mede door de inzet en liefde van een aantal ex-brandweerlieden, is dit historische brandweermonument bewaard gebleven voor huidige, maar hopelijk ook voor toekomstige generaties. De stoombrandspuit vormt namelijk niet alleen een stuk brandweergeschiedenis van onze stad, maar is tevens een belangrijk onderdeel van de historie van de gemeente Gorinchem. Voor het instant houden van de stichting zijn wij afhankelijk van sponsoren en donateurs. Uw gift is van harte welkom!

IBAN NL27 INGB 0005655895